OKAY CRM 1.3

OKAY CRM to prosty w obsłudze program do zarządzania relacjami z klientami. Zwiększa wydajność pracowników, oszczędza czas pracy i wpływa na wzrost satysfakcji klientów. Umożliwia m.in. stworzenie kompletnej bazy wiedzy o Klientach, automatyzację czynności związanych z komunikacją z Klientami (korespondencja seryjna, e-mailingi), kontrolę zadań oraz raportowanie.

·      Zarządzanie wiedzą o kontrahentach - gromadzenie dowolnych informacji nt. kontrahentów

·      Historia kontaktów – gromadzenie całej historii kontaktów z kontrahentem

·      Zarządzanie dokumentami – gromadzenie w formie elektronicznej wszelkich dokumentów dotyczących kontrahentów

·      Baza dokumentów wzorcowych - baza dokumentów wzorcowych umożliwia stworzenie listy najczęściej używanych dokumentów.

·      Delegowanie zadań - przydzielanie i kontrola realizacji zadań wobec danego kontrahenta

·      Raportowanie - OKAY CRM posiada zdefiniowaną listę kilkunastu raportów

·      Zarządzanie projektami - umożliwia pełną kontrolę realizacji złożonych procesów w firmie

·      Zarządzanie listami – tworzenie list kontrahentów spełniających określone warunki (np. przynależności do określonych grup, branż, itp.)

·      Zarządzanie kampaniami - Funkcja ta doskonale nadaje się do sprawdzania efektywności kampanii marketingowych 

·      Współpraca z Ms Office umożliwia między innymi emailing seryjny oraz import danych z  Excela oraz Outlooka oraz import / eksport emaili 

·      Deduplikacja danych – inteligentne wyszukiwanie duplikatów kontrahentów bez względu na to w jaki sposób zapisano nazwę kontrahenta

·      Kreator Wdrożenia - jego głównym zadaniem jest łatwa konfiguracja OKAY CRM

·      Możliwość dostosowania widoku pracy - Jedną z ciekawszych funkcji OKAY CRM jest możliwość konfigurowania widoków kontrahentów, osób, projektów, aktywności czy zadań w Formularzu Głównym

·      System praw dostępu - Każdy z użytkowników posiada określone uprawnienia do poszczególnych obiektów (kontrahent, osoba, projekt itd.) Więcej

·      Pola wymagalne - Pola wymagalne (oznaczone na formularzu kolorem niebieskim) muszą być uzupełnione przez użytkownika w trakcie dodawania lub edycji danych

·      Szybkość i łatwość obsługi  - program został wyposażony w wiele narzędzi ułatwiających pracę i przyspieszających wprowadzanie danych

·      Integracja z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem - OKAY CRM w wersji 1.3 umożliwia współpracę z wieloma systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem (m.in. Insert, CDN Optima, WaPro, Raks, Symfonia, DGCS, SAP BusinessOne, Dynamics)